Site Overlay

Privacy verklaring

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door Slagerij Pater gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze services en website. Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website www.slagerijpater.nl.

De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door ons gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring legt Slagerij Pater, uit welke persoonsgegevens Slagerij Pater gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacy- en cookieverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.

Verwerking persoonsgegevens
Wij beschikken enkel over uw persoonsgegevens wanneer u deze aan ons verstrekt via de bestel- en contactformulieren op de website.

Wanneer u contact met Slagerij Pater wilt opnemen middels het contactformulier, of wanneer u een bestelling doet via een bestelformulier op de website, vraagt Slagerij Pater u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden tijdelijk opgeslagen in het e-mailsysteem van Slagerij Pater.

Doeleinden verwerking
Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening of uw website gebruik:

  • Uw naam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Voor het verwerken en bezorgen van bestellingen;
  • Om met u in contact te kunnen komen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wij gebruiken de volgende cookies:

  • Functionele cookies; deze cookie zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Beveiliging en bewaartermijnen
Slagerij Pater neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Inzage, correctie en verwijdering
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als
betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Derden
Slagerij Pater verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Wanneer via de website van Slagerij Pater, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Slagerij Pater.

Wijzigingen
Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.